Dödsbon

Köper hela- eller delar av hem. Vi erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av hela- och delar av bohag. Kostnadsfria värderingar. Full sekretess. Alla våra uppdrag sköts på ett professionellt och respektfullt vis. Fasta priser på arbete – inga oväntade extra kostnader. Vi köper, byter även enstaka föremål.